Your address will show here +12 34 56 78

BetiON

Telelaguntza-zerbitzua egokitzea narriadura kognitiboa duten pertsonentzat eta haien senideentzat

Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa egokitzeko pilotua

Narriadura kognitiboa duten pertsonek eta haien senideek Alzheimer Elkarteen eta Euskadiko hiru lurralde historikoetako senideen laguntza eta aholkularitza izan dute

5 milioi pertsonak pairatzen dute dementzia, gutxi gorabehera, Espainian, haien senide zaintzaileak kontuan hartuta. Narriadura kognitiboa duten pertsonentzako eta haien senideentzako betiON Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa egokitzeko pilotuak Alzheimer Elkarteen eta Euskadiko hiru lurralde historikoetako senideen laguntza eta aholkularitza izan du: AFA Araba, AFA Gipuzkoa eta AFA Bizkaia. 2019ko ekainean pilotua garatzen eta definitzen hasi zen, 17 familiak parte hartu baitzuten. Zerbitzuaren egokitzapenak 2019ko abenduan ezarri ziren, eta 2020ko ekainean, 6 hilabete geroago, kontrol-aldia amaitu zen.

Se estima que aproximadamente 5 millones de personas sufren demencia en España, teniendo en cuenta a sus familiares cuidadores. El piloto de adaptación del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi, betiON para las personas con deterioro cognitivo y sus familiares ha contado con la colaboración y asesoramiento de las Asociaciones de Alzheimer y familiares de los tres territorios históricos de Euskadi: AFA Araba, AFA Gipuzkoa y AFA Bizkaia.

En junio 2019 comenzó el desarrollo y definición del piloto con 17 familias participantes. La implantación de las adaptaciones del servicio se realizaron en diciembre 2019 y en junio 2020, 6 meses más tarde, finalizó el periodo de control.

NOIZ
2019-2020

NON 
Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa

17 parte-hartzaile

EMAITZA
Pilotuaren garapenean beste erakunde batzuekin izandako lankidetza oso ona izan da, ezagutza zabala eman da eta erakundeen arteko lankidetzaren adibide izan da.

PARTAIDEAK:

Goi Osasun Lab I

GOI OSASUN LAB I
Goierriko bizitza autonomoa luzatzeko pilotua

Goi Osasun Lab II

GOI OSASUN LAB II
Pilotua Goierriko beste herri batzuetara hedatzea

Three lovely senior mature women at home using a laptop in the living room sharing good time together while  looking at a laptop computer and laughing at something on the screen. Smiling senior friends looking at laptop together at home on couch

COHOUSING
Gaur egungo beharrei erantzuna eman diezaiokeen bizikidetza eredu berriaren testuinguruaren azterketa